NORDIC PACKARD OWNERS CLUB perustettiin vuonna 1971 Packard-omistajien yhteiseksi organisaatioksi Pohjoismaihin. Samalla myös koottiin yhteen tietämys automerkistä. Vuosien kuluessa kerho on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 1996 kerhon 25-vuotisjuhlien aikaan on jäseniä kertynyt noin 290 ja Packard-autoja 380.


Kerhoa vetää jokaisesta Pohjoismaasta kolmen hengen työryhmä. Lisäksi on yhteispohjoismainen ryhmä, joka hoitaa esim. varaosavarastoa, teknistä tiedottamista, kerhotavaroiden myyntiä sekä kerho- ja ilmoituslehtien toimittamista.


Kerhon lehti, NPOC Bulletin, ilmestyy 24-sivuisena neljä kertaa vuodessa. Lehdessä käsitellään kuulumisia kerhon tapahtumista, jäsenistä ja heidän autoistaan. Se sistältää myös teknisiä artikkeleita sekä englanninkielisen yhteenvedon ulkolaisia jäseniämme varten. Joka vuosi ilmestyy myös jäsenluettelo, jossa jäsenet on lueteltu maittain ja autot ikejärjestyksessä.


Vuosittain joku neljästä Pohjoismaasta järjestää vuorollaan suuren Packard-kokouksen jonka yhteydessä pidetään vuosikokous. Tämän lisäksi järjestetään lukuisia paikallisia tapahtumia eri puolilla Pohjolaa. Presidentin tulee asua jossakin neljästä pohjoismaasta.


Packard Motor Car Company valmisti laatuautoja vuodesta 1899 vuoteen 1958. Huippukautensa sillä oli sotien välisenä aikana, jolloin se oli johtava merkki Amerikan loistoautomarkkinoilla. PMCC on myös valmistanut sekä meri-että lentokonemoottoreita ja kunnostautui sekä kilpailutoiminnassa että Amerikan sotavoimissa.


TERVETULOA NORDIC PACKARD OWNERS CLUB:iin!