NORDIC PACKARD OWNERS CLUB ble etablert i 1971 for å samle de nordiske Packard-eiere i en organisasjon. Over tid har klubben hatt en jevn vekst og omfatter nå ca 300 medlemmer som disponerer rundt 400 Packarder.


Klubben drives uformelt av en arbeidsgruppe bestående av 3 medlemmer i hvert av de nordiske land, samt en internordisk gruppe som har en koordinerende oppgave i tillegg til å betjene reservedelslager, teknisk info samt redigering og utgiving av klubbavis.


NPOC-Bulletin utgis 4 ganger pr. år, en 24-siders klubb-avis som orienterer om hva som har hendt i klubben, om medlemmene og om deres biler. Det inneholder også tekniske artikler samt et sammendrag på engelsk til beste for våre ikke-nordiske medlemmer. Det utgis også årlig en medlemsoversikt hvor og bilene er ført opp etter årsmodeller.


Et stort Packard-møte kombinert med årsmøte arrangeres årlig, hvor vertsskapet alternerer mellom fire av de nordiske land.  I tillegg står de respektive lands arbeidsgrupper for egne lokale arrangementer.


Inntil sommeren 1995 var det kun eiere av Packard-biler som kunne få medlemsskap i NPOC. Dette er nå forandret slik at de som har interesse for Packard-biler uten selv å eie en Packard kan få nyte godt av medlemsskapets fulle rettigheter ved å betale vanlig kontingent, dog har de ikke stemmerett på generalforsamlingen. Presidenten skal være bosatt i ett av de 4 nordiske landene.

 

Packard Motor Car Company produserte kvalitetsbiler i tidsrommet 1899-1958. Merket hadde sin storhetstid i mellomkrigstiden da man hadde ledelsen på det amerikanske luksusbilmarkedet. Men PMCC har også produsert marine- og flymotorer som hevdet seg med glans i konkurransesammenheng, og ikke minst ved leveranser til det amerikanske forsvaret.


VELKOMMEN I NORDIC PACKARD OWNERS CLUB!